ОПОС Раднево - начало

OPOS_header-euro-fund-bgOPOS_2007-2013_logoopos-logo-bgRadnevo_logo-bg

Считано от 07.05.2014 г. за срок от 30 месеца Община Раднево стартира изпълнението на водния проект Проект No DIR-51011116-50-134 „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево” по Договор за безвъзмездна финансова помощ No DIR-51011116-C052.

По проекта ще се извърши рехабилитация на 16,758 км от водоснабдителната мрежа и рехабилитация на 3,035 км съществуващи канали и разширяване на 13,841км нова канализационна мрежа в кв. „Гарова махала“ и кв. „Гипсово“, гр.Раднево.

Изпълнител на проекта е „ТЕРЕС” ДЗЗД.

В периода на строителство на горепосочените обекти се налагат технологични  спирания на водоподаването в засегнати зони за превключване на новоизграждащите се водопроводи, промивки и дезинфекции и изключване от експлоатация на вече подменените такива. Всички тези дейности изпълнителят на проекта ще съгласува с „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, с оглед ограничаване броят и времетраенето на спиранията на водоподаването за нашите клиенти.

Поради мащабността на проекта и високата сложност на изграждане на съоръженията, по различни причини в процеса на работа са възможни и непредвидени и аварийни спирания на водоподаването.

Информация за обектите на интервенция и подробен списък на улиците, може да видите тук.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора предварително се извинява за причиненото неудобство и препоръчва на всички свои абонати да не правят излишни презапасявания с питейна вода, тъй като спиранията на водоподаването ще бъде за не повече от 8 часа на ден.

За всяко по-продължително прекъсване на водоподаването, клиентите ни ще бъдат допълнително уведомявани.

Допълнителна информация може да се получи и от Дежурния на експлоатационен район „Раднево” на телефон0417/83071 и 0417/83072, както и на сайта на Община Раднево:

http://radnevo.acstre.com/subsection-550-tekuschi_proekti.html