Контакти / Централно управление

В и К ЕООД Стара Загора - Централно управление

  • Телефон:
  • тел/факс: 042 601 096

  • Адрес:
  • Стара Загора, ул. Христо Ботев 62

  • E-mail:
  • secretary@wik-stz.com

 

Централно Управление    

Работно време: от 08:00 до 17:00 ч.  Обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч.

Посещение при Управителя – с предварително записване на телефон 042/601 096 и след получен неудовлетворяващ отговор на подадено заявление. Записващите се за приемен час лица предварително предоставят информация, включително писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон и/или електронна поща за контакт.

Управител/Технически секретар       (тел/факс) 042/601 096 secretary@wik-stz.com
Факс: 042/601 507
Заместник управител 042/631 345
Р-л Н-е Финансово икономическа дейност 042/601 282
Главен инженер 042/600 036
Длъжностното лице по защита на данните /DPO/  042/988 900   dpo@wik-stz.com
Каса 042/988 901
отдел Водоснабдяване 042/601 543
отдел Канализация и отдел Пречистване 042/601 543
Водомерно стопанство 0889/428 554
отдел Енергомеханичен 042/601 345
отдел Технически 042/988 902
отдел Събиране на просрочени вземания 042/987 172
отдел Реализация/Инкасо 042/601 623
отдел Обществени поръчки             (тел/факс) 042/601 476
отдел Вътрешен одит 042/601 185
отдел Човешки ресурси/ТРЗ 042/601 592
отдел Счетоводство 1 042/601 547
отдел Счетоводство 2 042/988 903
отдел Компютърна обработка на информацията 042/651 355
отдел Управление на проекти             (тел/факс) 042/651 345