Контакти при аварии

При аварии, моля звънете на следните телефони!

24-часова безплатна телефонна линия
0800 40 130
Район Стара Загора
042 / 601 639, 042 / 601 648
Район Казанлък
0431 / 637 48, Важно: Всеки ден от 17:00 до 08:00, както и през празнични и почивни дни звънете на тел. 0889 743905
Район Чирпан
0416 / 925 69, почивни дни – тел. 088 227 1751
Район Раднево
Водопровод 088 7111346; Канализация 088 5660615, Важно: От 17:00 до 08:00, както и през почивни дни звънете на тел. 0882 2717 62
Район Гълъбово
088 9719037
Водомерна работилница Ст.Загора
042/ 601 944, 088 227 1944