Контакти при аварии

24-часова безплатна телефонна линия 0800 40 130
Район Стара Загора 042 / 601 639, 042 / 601 648

avarii@wik-stz.com  

Район Казанлък 0431 / 637 48,
Важно: Всеки ден от 17:00 до 08:00, както и през празнични и почивни дни тел. 0889 743905
avariikaz@wik-stz.com
Район Чирпан 0416 / 925 69, почивни дни – тел. 088 227 1751
dbinev@wik-stz.com
Район Раднево Водопровод 088 7111346; Канализация 088 5660615,
Важно: От 17:00 до 08:00, както и през почивни дни тел. 0882 2717 62
Район Гълъбово 088 9719037
kkrumov@wik-stz.com
Водомерна работилница
Стара Загора
042/ 601 944, 088 227 1944
vodomernasz@wik-stz.com