Контакти / Касови салони

Касовите салони на Дружеството работят от Понеделник до Петък.

В последния работен ден на всеки месец работното им време е до 15:00 часа!

За град Стара Загора:
Паричен салон бул. „Цар Симеон Велики” № 142 (в офис на Корпоративна банка)
Работно време: 8:00 – 16:30

Паричен салон ул. „Христо Ботев” №56 – Клиентски център
Работно време: 8:00 – 18:00

Паричен салон бул. „Руски” № 44 (в салона на Общинска банка, срещу ОББ)
Работно време: 7:30 – 18:00

Паричен салон бул. „Цар Симеон Велики” № 28 (в сградата на бившия Кореком)
Работно време: 7:30 – 18:30

Паричен салон кв. Железник, магазин Европа
Работно време: 9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00

За град Казанлък:
Паричен салон ул. “23-ти Пехотен шипченски полк” 3, в клон на ЦКБ – Казанлък /до Централна поща/
Раб. време: от 8:30 до 12:00 ч. и от 12:45 до 17:15 ч.

Паричен салон 1 ул. „Свобода” № 1, тел. 0431/ 6 47 32
Работно време: 8:00 – 18:00

Паричен салон 2 ул. „Княз Ал. Батенберг” № 38, тел. 0431/ 6 40 63
Работно време: 9:00 – 12:00 и 13:15 – 18:15

Паричен салон 3 ул. „23-ти пехотен шипченски полк” №80
Работно време: 9:00 – 12:00 и 13:00 – 18:00
За град Раднево:
Паричен салон ул. „Георги Димитров” № 10А /централна част – тунела/
Работно време: 9:30 – 13:00 и 14:00 – 18:30

Паричен салон ул. „1-ви Май” № 3, тел. 0417/ 8 25 29
Работно време: 7:30 – 18:30 – за времето от 01.Ноември до 30.Април
Работно време: 7:30 – 19:00 – за времето от 01.Май до 31.Октомври

Паричен салон ул. „Тачо Даскалов” № 2
Работно време: 8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00
За град Гълъбово:
Паричен салон ул. „Цар Симеон Велики” № 53 (в сградата на ВиК)
Работно време: 8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00
За град Чирпан:
салон ул. Г. Димитров” № 26, тел. 0416/ 9 44 18
Работно време: 8:00 – 18:00