Контакти / Касови салони

Касовите салони на Дружеството работят от Понеделник до Петък.

В последния работен ден на всеки месец работното им време е до 15:00 часа!

За град Стара Загора:
Паричен салон бул. „Митрополит М. Кусев“ № 7 (на пресечката с ул. Христо Ботев) – Клиентски център
Тел. 042/251 728

Работно време: 8:00 – 18:00

Паричен салон бул. „Цар Симеон Велики” № 28 (в сградата на бившия Кореком)
Работно време: 7:30 – 18:30

Паричен салон бул. „Цар Симеон Велики” № 142 (в офис на Корпоративна банка)
Работно време: 8:30 – 18:00
За град Казанлък:
Паричен салон 1 ул. „Свобода” № 1, тел. 0431/ 6 47 32
Работно време: 8:00 – 18:00

Каса E-Pay, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 38, тел. 0431/ 6 40 63
Работно време: 9:00 – 18:00

За град Раднево:
Паричен салон ул. „1-ви Май” № 3, тел. 0417/ 8 25 29
Работно време: 8:00 – 18:00
За град Гълъбово:
Паричен салон ул. „Цар Симеон Велики” № 53 (в сградата на ВиК)
Работно време: 8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00
За град Чирпан:
салон ул. Г. Димитров” № 26, тел. 0416/ 9 44 18
Работно време: 8:00 – 18:00