Изявление на Управителя на ВиК ЕООД - Стара Загора

24 юни 2019
24 юни 2019, Коментари Коментарите са изключени за Изявление на Управителя на ВиК ЕООД – Стара Загора

В броят на в. “Телеграф“ от 24.06.2019г. излезе статия със заглавие „72% скок на водата в Стара Загора“ с автор Таня Киркова. В материала авторката прави опит за анализ на себестойността на цената на водата, където изхождайки от повишаването цената на отделни нейни компоненти  стига до невярното заключение, че цената на водата за клиентите на В и К – Стара Загора  се увеличава със 72%. Подобна информация няма нищо общо с истината, затова г-жа Киркова вместо да информира, по-скоро волю или неволю (вероятно поради недостиг на експертиза) дезинформира обществото. Ще ми се да пропусна хипотезата – опит за манипулация на общественото мнение макар, че в крайна сметка ефекта при клиентите ни е такъв. В тази връзка, би било от полза, все пак да напомня на авторката, че според закона за водоснабдяването на една обособена територия може да функционира само един оператор, при това само с една цена одобрена от КЕВР. Мина времето когато оператора беше в правото си да променя цената по свое усмотрение за определени райони. Според закона за водоснабдяването за определен регион  действа само една цена – одобрена от КЕВР и това е цена за всички абонати! Така повелява закона. Всякакви внушения за диференцирани цени според нас са опит за склоняване на клиента към неспазване на закона. “В и К“ ЕООД гр. Стара Загора разработи бизнес план, в който една от задачите, които искаме да решим освен въпроса с инвестициите е да актуализираме и цената на водата. В тази връзка, в името на справедливостта трябва  да се извади „пред скоби“ факта, че цената ни показа завидна стабилност във  времето и не е променяна от 2012год. В момента промяната на цената е наложителна поради факта, че сме изчерпали вътрешните си резерви, които ни позволяваха въпреки инфлацията да   държим дълго време цената си непроменена. Така, че очакваните промени на цената, които КЕВР трябва да санкционира  са в рамките на 5% и нямат нищо общо с публикацията във в. Телеграф.

Управител инж. Румен Райков