Графици за отчитане на водомерите по райони

otchitane na vodomeri

Уважаеми абонати,

До края на извънредната епидемична обстановка в страната не е възможно обявяването на точен график за измерване показанията на водомерите.

Фактурирането на В и К услугите ще се извършва съгласно приложените графици по райони, приложени по-долу.

Благодарим ви за разбирането!


  Район Стара Загора

  Район Казанлък

  Район Раднево

  Район Чирпан

За контакти с Вашия ИНКАСАТОР, моля вижте тук 


ГРАФИЦИ ЗА ФАКТУРИРАНЕ – считано от 01.02.2021

  Район Стара Загора

  Район Стара Загора – Радио-водомери

  Район Казанлък

  Район Раднево

  Район Чирпан