ВиК обявява нови цени на водата от 01.01.2021 г.

30 декември 2020
30 декември 2020, Коментари Коментарите са изключени за ВиК обявява нови цени на водата от 01.01.2021 г.

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.01.2021 г. както следва:

  Утвърдени цени
Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2.009
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.125
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.373
Промишлени и стопански     степен на замърсяване 1 0.417
  степен на замърсяване 2 0.597
  степен на замърсяване 3 0.922
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.573

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС

От Ръководството

Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите тук….