ВиК обявява нови цени на водата от 01.07.2022 г.

28 юни 2022
28 юни 2022, Коментари Коментарите са изключени за ВиК обявява нови цени на водата от 01.07.2022 г.

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.07.2022 г. както следва:

  Утвърдени цени
Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2.774
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.211
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.452
Промишлени и стопански     степен на замърсяване 1 0.505
  степен на замърсяване 2 0.741
  степен на замърсяване 3 1.101
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.860

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,12 лв./м3

От Ръководството

Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите тук….