ВиК обявява нови цени на водата от 01.01.2020г.

30 декември 2019
30 декември 2019, Коментари Коментарите са изключени за ВиК обявява нови цени на водата от 01.01.2020г.

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.01.2020 г. както следва:

  Утвърдени цени
Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.995
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.134
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители 0.379
Промишлени и стопански     степен на замърсяване 1 0.424
  степен на замърсяване 2 0.607
  степен на замърсяване 3 0.936
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.562

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС

От Ръководството