Цени за партиди на потребители

 Вид услуга Цена без ДДС Цена с ДДС
1. Цена за откриване на партида 22.96 27.55
1.1.  Цена за откриване на партида с два водомера 30.97 37.16
1.2.  За всеки следващ водомер допълнителна цена от: 8.02 9.62
2.  Цена за промяна на партида на битови потребители при съществуващи СВО и СКО при не спазен 30 дневен срок от промяна на собствеността 5.00 6.00
3.  Цена за промяна на партида от обществен сектор при съществуващи СВО и СКО при не спазен 30 дневен срок от промяна на собствеността 10.00 12.00
4. Издаване на справка за партида или абонат 5.00 6.00

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При смърт на титуляра на партидата, същата се променя служебно, без такса.

2. Срок на изпълнение на услугите – до 20 работни дни

Цените са в сила от 10.02.2017 г.

Управител,

инж. Румен Райков