Цени за ремонт и подмяна на водомери

Номенклатура на услуга Ед. цена без ДДС ДДС Крайна цена лв.
1 Пломбиране на водомер
– отиване и връщане
– пломбиране на холендрите
10.83 2.17 13.00
2 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
48.33 9.67 58.00
3 Подмяна с нов едноструен водомер – 1/2″ и 3/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
15.83 3.17 19.00
4 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
233.33 46.67 280.00
5 Подмяна с нов многоструен водомер – 1″ – собственост на клиента   – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
26.33 5.27 31.60
6 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
245.83 49.17 295.00
7 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/4″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
27.33 5.47 32.80
8 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
391.67 78.33 470.00
9 Подмяна с нов многоструен водомер – 1 1/2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
35.17 7.03 42.20
10 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – в т. ч.
– нов водомер – демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
572.50 114.50 687.00
11 Подмяна с нов многоструен водомер – 2″ – собственост на клиента – в т. ч.
– демонтаж на стария водомер
– монтаж на нов водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
43.50 8.70 52.20
12 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
47.50 9.50 57.00
13 Метрологична проверка на водомер 1/2″ и 3/4″, 3-5м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
36.25 7.25 43.50
14 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
63.17 12.63 75.80
15 Метрологична проверка на водомер 1″, 7м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
45.83 9.17 55.00
16 Метрологична проверка на водомер 1″, 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
66.67 13.33 80.00
17 Метрологична проверка на водомер 1″, 10м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
43.67 8.73 52.40
18 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
85.00 17.00 102.00
19 Метрологична проверка на водомер 1 1/4″, 12м3/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
50.50 10.10 60.60
20 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
101.25 20.25 121.50
21 Метрологична проверка на водомер 1 1/2″, 20м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
55.25 11.05 66.30
22 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – оператора предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
125.00 25.00 150.00
23 Метрологична проверка на водомер 2″, 30м³/ч в срок на годност или изтекъл такъв   – в т. ч.
– демонтаж на водомера за проверка – клиента предоставя водомера за метрологична проверка на оторизиран орган
– монтаж на оборотен водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
– демонтаж на оборотен водомер
– монтаж на проверения водомер
– пломбиране на холендрите
– отиване и връщане
67.50 13.50 81.00
24 Препрограмиране на предавателен модул – в т. ч.
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– отиване и връщане
17.50 3.50 21.00
25 Подмяня на предавателен модул повреден или изгубен от абоната – в т. ч.
– монтаж на нов предавателен модул
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера
– исползване на софтуер и компютър под наем по договор
– отиване и връщане
155.50 31.10 186.60
26 Подмяна на водомер повреден от абоната работещ с предавателен модул – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– програмиране на модула спрямо показанията на водомера                                                                                       – отиване и връщане
69.17 13.83 83.00
27 Подмяна на водомер с предавателен модул повреден от абоната – в т. ч.
– демонтаж на повредения водомер
– монтаж на новия водомер
– пломбиране на холендрите                                                               – отиване и връщане
180.83 36.17 217.00
28 Подмяна на СК 1/2″ и 3/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
15.00 3.00 18.00
29 Подмяна на СК 1″ и 1 1/4″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
20.00 4.00 24.00
30 Подмяна на СК 1 1/2″ и 2″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
25.83 5.17 31.00
31 Подмяна на СК 2 1/2″ и 3″ с нов собственост на клиента – в т. ч.
– монтаж на СК
– отиване и връщане
35.83 7.17 43.00
32 Монтаж на удължител 5.00 1.00 6.00
33 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 5.00 1.00 6.00