Контакти / Инкасатори по райони

Кой инкасатор в момента измерва на Вашия адрес, можете да научите от Графиците за отчитане по райони

Инкасатори – район Стара Загора

СПИСЪК ТЕЛЕФОНИ ГРАДСКИ ИНКАСАТОРИ

Ана Терзиева 0886 766 702
Анелия Илиева 0886 766 820
Виолета Георгиева 0887 660 040
Галина Генчева 0886 766 693
Десислава Генчева 0886 766 498
Добрина Младенова 0882 271 952
Елена Терзиева 0884 744 871
Златка Митева 0886 766 177
Златка Чолакова 0882 271 573
Иванка Михайлова 0882 551 016
Илийка Колева 0886 766 778
Катя Андреева 0886 766 001
Красимира Стоянова 0886 766 773

Красимира Спасова 0884 744 580
Красимира Йовчева 0886 766 290
Лиляна Димитрова 0882 271 959
Мариана Карчева 0882 271 961
Мария Манева 0885 066 515
Марияна Кънева 0886 766 520
Момка Димитрова 0884 442 239
Павлина Андонова 0886 766 855
Петя Стефанова 0884 744 967
Светла Люцканова 0882 551 018
Стефанка Петрова 0886 766 537
Таня Стоянова 0886 766 285
Гинка Димитрова Тодорова 0886 766 136

 

ИНКАСАТОРИ СЕЛА

Веска Денева 0882 271 542
Грозданка Стефанова 0882 271 951
Деньо Начев 0882 793 223
Десислава Мухтарова 0885 660 920
Димитрина Петкова 0886 766 515
Живка Танева 0882 271 953
Наталия Димитрова 0882 271 613

Николай Динев 0882 271 960
Радостина Койчева 0882 271 962
Светла Петрова 0885 332 011
Снежана Василева 0882 271 949
Теодора Локова 0889 345 528
Цветанка Минева 0882 271 963

 

ИНКАСАТОРИ ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

Милена Стоянова 0886 089 007
Христо Ганчев Манолов 0884 744 952
Антоанета Славова 0882 271 518

 

ИНКАСАТОРИ РАЙОН КАЗАНЛЪК

Валентина Иванова 359 882279121
Бойко Крумов Миланов 359 882271910
Ваня Докова 359 887328400
Веселина Якимова Якимова 359 882271913
Веселина Филипова Иванова 359 882271506
Ваня Стоянова Краевска 359 882271717
Велина Колева Атанасова 359 882271877
Георги Славчев Илиев 359 882271878
Десислава Дончева Ганарева – майчинство 359 882271912
Добринка Добрева Кръстева 359 882271582
Дора Кирова Мирчева 359 882271918
Евгени Карамфилов Югов 359 882217920
Николинка Генова 359 882271880
Калина Тодорова Апостолова 359 882271907
Краса Недева Фиткова 359 886444272
Лалка Стефанова Нанкова 359 882271919
Людмила Велкова 359 882271907
Мими Георгиева Христова 359 882271718
Мария Ангелова Стоянова 359 882271914

Моника Йорданова Иванова 359 882271502
Милен Минчев Христов 359 882271505
Марияна Ненова Генова 359 882271911
Митко Калчев Калчев 359 882271705
Марияна Ковачева 359 886359200
Нефизе Куюмджиева 359 887309600
Илиана Сашева 359 882271562
Пейко Стоев Пейков 359 882271875
Поля Тодорова 359 887347500
Радостина Тошева Кехайова 359 882271729
Христо Рачев Христов 359 882271917
Росица Минчева Христова 359 888610018
Стефан Чалов 359 882256720
Стела Георгиева Добрева – майчинство 359 885227768
Стойно Дончев Дончев 359 882271726
Таня Димитрова Шунанова 359 882271916
Теменуга Георгиева Василева 359 882271909
Шефки Емин Алиосман 359 882271922

Инкасаторите в район Казанлък са на разположение за работа с клиенти всеки ден от 8:00 до 10:30 ч. на ъгъла на ул. Свобода 1, в залата за инкасатори!

ИНКАСАТОРИ РАЙОН ЧИРПАН

Петър Георгиев Сивенов 359 882 551 043
Пламен Петьов Тотев 359 882 551 041
Дафинка Делчева Костадинова 359 882 551 046
Ваня Александрова Димова 359 882 551 048
Добринка Кирова Атанасова 359 882 551 047

Петко Нанев Шопов 359 882 551 036
Руско Христов Иванов 359 882 551 042
Атанас Добрев 359 882 551 039
Стоян Петков Иванов 359 882 551 038
Тотьо Танев Танев 359 882 551 034

Инкасаторите в район Чирпан са на разположение за работа с клиенти всеки работен ден на ул. Шарампол 2, в залата на Инкасаторите от 8:00 до 8:30 ч. (за селата), от 8:00 до 9:30 ч. (за града)!

ИНКАСАТОРИ РАЙОН РАДНЕВО

Виолета Янева Янева 359 882 271 768
Динка Илчева  Йовчева 359 882 271 798
Пенка Малчева Минева 359 882 271 801
Красимира Янкова Янкова 359 882 271 769
Мария  Русева Гушева 359 882 271 797

Недялка Малчева 359 882 271 779
Пенка Радева 359 882 271 799
Радослава Колева 359 882 271 778
Станка Михайлова  Вангелова 359 882 271 770
Тинка Янкова Беязова 359 882 271 767

ИНКАСАТОРИ РАЙОН ТОПОЛОВГРАД

Мария Делчева Татарова 359 882 271 645
Митко Тодоров Станилов 359 882 271 644
Николинка Пенева Добрева 359 882 271 642

Румяна Колева Шекова 359 882 271 741
Стефан Кирилов Киряков 359 882 271 643