Контакти / Инкасатори по райони

Кой инкасатор в момента измерва на Вашия адрес, можете да научите от Графиците за отчитане по райони

Инкасатори – район Стара Загора

СПИСЪК ТЕЛЕФОНИ ГРАДСКИ ИНКАСАТОРИ

Анета Минчева 359 885 066 515
Галина Колева Генчева 359 886 766 693
Ганка Русева 359 882 271 530
Десислава Иванова 359 884 744 371
Добрина Ангелова Младенова 359 882 271 952
Елена Тончева Терзиева 359 884 744 871
Златка Митева 359 886 766 177
Златка Чолакова 359 882 271 573
Иванка Кръстанова Павлова 359 882 271 543
Илийка Йорданова Колева 359 886 766 778
Красимира Георгиева Стоянова 359 886 766 773
Красимира Стоянова Георгиева 359 882 302 071
Красимира Тодорова Йовчева 359 886 766 290

Лиляна Янева Димитрова 359 882 271 959
Мариана Стоянова Карчева 359 882 271 961
Мария Любомирова Жечева 359 886 058 007
Марияна Димова Кънева 359 886 766 520
Милена Димитрова 359 882 271 572
Момка Димитрова 359 884 442 239
Моника Василева Вълкова 359 882 271 637
Павлина Панчева Андонова 359 886 766 855
Пенка Стойчева 359 886 766 001
Петя Рашева Стефанова 359 884 744 967
Стефанка Александрова Петрова 359 886 766 537
Таня Стоянова 359 886 766 285
Гинка Тодорова – кв. Лозенец 359 886 766 136

 

ИНКАСАТОРИ СЕЛА

Веска Петрова Денева 359 882 271 542
Грозданка Илчева Стефанова 359 882 271 951
Деньо Николаев Начев 359 882 793 223
Десислава Мухтарова 359 885 660 920
Димитринка Петкова 359 886 766 515
Живка Господинова Танева 359 882 271 953
Иван  Иванов 359 882 271 912

Наталия Василева Димитрова 359 882 271 613
Николай Русев Динев 359 882 271 960
Радостина Митева Койчева 359 882 271 962
Светла Недялкова Петрова 359 885 332 011
Снежана Канева Василева 359 882 271 949
Цветанка Гетова Минева 359 882 271 963

 

ИНКАСАТОРИ ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

Милена Стоянова 0886 089 007
Христо Ганчев Манолов 0884 744 952
Антоанета Славова 0882 271 518

 

ИНКАСАТОРИ РАЙОН КАЗАНЛЪК

Анка Петрова Димитрова 359 882 271 906
Бонка Денева Инджелиева 359 882 271 914
Валентина Тошева Иванова 359 882 279 121
Ваня Денчева Докова 359 887 328 400
Велина Колева Атанасова 359 882 271 877
Веселина Филипова Иванова 359 882 271 506
Десислава Димитрова Ковачева 359 882 271 717
Донка Иванова 359 882 271 922
Дора Кирова Мирчева 359 882 271 918
Евгени Карамфилов Югов 359 882 217 920
Йовка Иванова 359 882 271 910
Кадрие Кесим 359 885 227 768
Лалка Стефанова Нанкова 359 882 271 919
Людмила Велкова 359 882 271 907

Мария Ангелова Стоянова 359 882 271 914
Марияна Ненова Генова 359 882 271 911
Милен Минчев Хитров 359 882 271 505
Милен Петков 359 882 271 582
Мими Георгиева Христова 359 882 271 718
Нефизе Куюмджиева 359 887 309 600
Николинка Генова 359 882 271 880
Пенка Монева 359 882 271 504
Поля Тодорова 359 887 347 500
Радостина Тошева Кехайова 359 882 271 729
Станимир Йорданов Стефанов 359 882 271 878
Стефан Чалов 359 882 256 720
Стойно Дончев Дончев 359 882 271 726
Таня Димитрова Шунанова 359 882 271 916

 

ИНКАСАТОРИ РАЙОН ЧИРПАН

Петър Георгиев Сивенов 359 882 551 043
Пламен Петьов Тотев 359 882 551 041
Дафинка Делчева Костадинова 359 882 551 046
Ваня Александрова Димова 359 882 551 048
Добринка Кирова Атанасова 359 882 551 047

Петко Нанев Шопов 359 882 551 036
Руско Христов Иванов 359 882 551 042
Атанас Добрев 359 882 551 039
Стоян Петков Иванов 359 882 551 038
Тотьо Танев Танев 359 882 551 034

Инкасаторите в район Чирпан са на разположение за работа с клиенти всеки работен ден на ул. Шарампол 2, в залата на Инкасаторите от 8:00 до 8:30 ч. (за селата), от 8:00 до 9:30 ч. (за града)!

ИНКАСАТОРИ РАЙОН РАДНЕВО

Виолета Янева Янева 359 882 271 768
Дебора Димитрова Колева 359 882 271 800
Ивелина Гошева Георгиева 359 882 271 767
Мария  Русева Гушева 359 882 271 797

Недялка Малчева 359 882 271 779
Пенка Радева 359 882 271 799
Радослава Колева 359 882 271 778