Изпитвателна лаборатория "Води"

sertif_akreditaciq_lab-vodiСтруктурно звено към В и К ЕООД – Стара Загора, състоящо се от две направления „Питейни води” и „Отпадъчни води”.

Лабораторията е акредитирана по стандарти БДС и ISO считано от 30.06.2016 г.

Заповед за акредитация на лабораторията

 

Ръководител лаборатория – инж. Даниела Георгиева
GSM     0882 793 095
e-mail   lab@wik-stz.com

Вижте протоколи от изпитването на питейна вода и резултатите от тях:  Водоизточник 1       Водоизточник 2

 

Показатели за качество на водата за град Стара Загора