Заедно за повишаване на качеството на питейната вода и по-чиста околна среда!

22 януари 2019, Коментари Коментарите са изключени за Заедно за повишаване на качеството на питейната вода и по-чиста околна среда!

Уважаеми абонати,

Първостепенна грижа на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е да осигури на своите клиенти питейна вода с необходимото качество, без режим на нейното подаване, опазване на природните ресурси и чистотата на околната среда. Не са малко обаче случаите на безотговорно отношение и злоупотреби, водещи до големи загуби на питейна вода, влошаване на нейното качество и замърсяване на природата.

Ето защо призоваваме за Вашата бдителност. Документирайте всички случай на:

– нарушаване на целостта на водопроводни съоръжения;

– злоупотреби, кражби на питейна вода, най-вече от пожарните хидранти, предназначени единствено за осигуряване на пожарната безопасност на населението или контролирано изпускане на вода при аварийни ситуации, профилактика и дезинфекция на мрежата;

– изхвърляне на отпадни води от специализирани машини на почистващи фирми в шахти, канавки и дерета, вместо в Пречиствателните станции.

Сигналите (снимки, описания) изпращайте чрез контактната форма на нашия сайт: http://wik-stz.com/bg/мнения-и-препоръки/