17 март 2018
17 март 2018, Коментари Коментарите са изключени за Водата в с. Казанка!
Във връзка установени отклонения в качествата на питейната вода  в с. Казанка  и  Предписание на РЗИ Стара Загора №ЗК-25/17.03.2018г.,  временно се забранява употребата  на питейната вода от водоснабдителната система на с. Казанка  за питейни нужди и приготвяне на храна. За целта ще бъде осигурена водоноска от „ВиК“ ЕООД Стара Загора с вода за питейни нужди.
Ограничението Важи до възстановяване качествата на питейната вода във водоснабдителната мрежа.