Осигурете достъп до водомера си!

22 февруари 2017, Коментари Коментарите са изключени за Осигурете достъп до водомера си!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора Ви уведомява, че съгласно чл.24, ал.1 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги,  потребителите са длъжни да осигурят свободен и безопасен достъп на длъжностните лица на ВиК оператора за извършване на проверка и отчет на водомерите на сградното водопроводно отклонение (общ) и индивидуалните водомери.

При отказ на потребителя да осигури достъп на длъжностното лице на оператора до водомера, и/или при неосигуряване на достъп за отчитане на показанията на водомер повече от една година, разходът на вода се изчислява по реда на чл. 49 от Общите условия – по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен реален отчет (за 1 месец 82 м3 за тръба ½”).

В тази връзка, молим всички потребители собственици на необитаеми имоти, или на имоти, чийто водомери не са отчитани повече от една година, да се свържат с инкасатора за проверка и отчет. Собствениците на имоти, които не използват същите, следва да подадат заявление за необитаемост в центровете за работа с клиенти или управленията по райони.