3 август 2017
3 август 2017, Коментари Коментарите са изключени за Важно за всички НЕОБИТАЕМИ имоти!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора УВЕДОМЯВА своите абонати, че съгласно чл. 5. т. 13 от Общите условия на Дружеството всеки абонат, собственик на необитаем имот е задължен да подаде в офис на Дружеството писмено заявление за необитаемост на имота, като посочи от кога и за какъв период от време същият няма да бъде използван.

След 18.09.2017 г. на имотите без подадена декларация за необитаемост и неосигурен достъп за отчет на водомера, ще бъдат начислявани количества вода съгласно чл. чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. За водомерите с дистанционно отчитане подаването на декларация не се изисква.